Hỗ trợ ngăn ngừa & Làm tan Cục máu đông
Tư vấn miễn cước gọi: 1800.6626
Hãy nhấn vào khu vực bạn đang ở để tìm nhà thuốc gần nhất:
Xem chi tiết theo từng khu vực dưới đây:

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Miền Bắc

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Miền Tây

Đông Nam Bộ